دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

معرفی مدیر کل

رزومه مدیر کل :
تحصیلات :
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کارشناسی  
کارشناسی ارشد  
دکترا  

سوابق مدیریتی :
عنوان و محل خدمت تاریخ
مدیر کار و امور اشتغال شهرستان کاشان 1383-1386
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها 1386-1389
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها 1389-1392
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری 1392-خرداد 1399

تالیفات و سوابق علمی:
 • تالیف کتاب شناسایی شاخص توسعه اقتصادی شهرها در ایران
 • دبیر همایش ملی نقش گردشگری در اقتصاد شهری سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور
 • دبیر همایش ملی برنامه ریزی میان مدت در شهرداری ها
      دبیر شورای پژوهش شهری و روستایی استانداری

طرح های پژوهشی
 • معاینه فنی خودروها (استانداردها ، مکان یابی) مدیر طرح
 • روش تعیین نرخ کرایه سیستم حمل ونقل همگانی درون شهری (اتوبوس و تاکسی) مدیر طرح
 • شناسایی سامانه اتوبوس تندرو – مدیر طرح
 • طرح هندسی خیابان های شهری – ناظر پروژه
 
 1. تجارب حرفه ای و مسئولیت ها :
 • مدیرکل پدافند غیرعاملاستان چهارمحال و بختیاری          1/12/1392
 • مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان چهارمحال و بختیاری 1389                                                        
 • مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری   1386 
 • مدیر کار و امور اجتماعی کاشان          1383   
 • عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 • عضو کارگروه مسکن و شهرسازی
 • دبیر شورای پژوهش معاونت عمرانی استانداری
 • عضو هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان
 • رئیس شورای سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه
 • عضو هیأت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری شهرکرد
 • عضو کمیته حفاظت از منابع آب استان چهارمحال وبختیاری
 • عضو شورای اطلاع رسانی استانچهارمحال وبختیاری
 • دبیر کارگروه پسماند استان
 • دبیر شورای حل اختلاف شوراهای استانچهارمحال وبختیاری
 • رئیس شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان
 • عضو کمیسیون ماده صد شهرداری های استان
 • عضو کمیسیون ماده 77 شهرداری های استان
 • عضو هیأت مدیره سازمان آتش نشانی شهرکرد
 • رئیس کارگروه کارشناسی اشتغال و سرمایه گذاری روستایی استان
 • رئیس کارگروه توسعه اشتغال روستایی استان
 • عضو کمیته هماهنگی امور زیر بنایی استان چهارمحال وبختیاری
 • دبیر کارگروه تخصصی شهری و روستایی
 پست الکترونیکی : ali.mohammadi.gojani@gmail.com
ali.mohammadi.gojani@yahoo.com
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/06/22