دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

معرفی کارکنان دفتر

-
نام و نام خانوادگی مسولیت تلفن تماس
دکتر علی محمدی مدیر کل 038-31343401
ابراهیم ریسی معاون دفتر 038-31343410
محمد حسین بدیعی کارشناس گردشگری و امور خدمات 038-31343410
کیومرث مرادی کارشناس کشاورزی 038-31343501
معصومه حیدری کارشناس سامانه های اقتصادی و امار 038-31343411
ملیحه فردوان کارشناس صنعت ، معدن و تجارت 038-31343411
هادی بهرامی رییس دفتر 038-31343401

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/06/22