دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

شرح وظایف دفتر

-دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری :
* برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست با سرمایه گذاران ، با رویکردهای اقتصادی و بازرگانی و توسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها ودستگاه های ذیربط .
* برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی در امور سرمایه گذاری،اشتغال،تولید و بهره وری از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط.
پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمانها
* شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران، بخصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاهها در کارگروه های منطقه ای مربوطه .
* نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی و ارائه پیشنهادات اجرایی به دستگاههای ذیربط.
* هماهنگی لازم با دستگاه های ذیربط در زمینه تشکیل نمایشگاه‌های برون مرزی با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی.
* نظارت بر اجرای مصوبات ستاد سرمایه گذاری استان .
* انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری و دستگاههای ذیربط استان.
* نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در سطح استان.
* شناسایی ؛ اولویت بندی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان در حوزه های مختلف در استان .
* ارائه پیشنهادات مناسب به منظور تشویق سرمایه گذاری در استان
* ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و وحدت رویه در ارائه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان .
* نظارت و هماهنگی درامر صدور مجوز های مورد نیاز سرمایه گذاران در استان .
* بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادات لازم بمنظور بازنگری در آنها درامر سرمایه گذاری.
* نظارت بر عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری در استان .
* مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاه های ذیربط.
* تهیه و تنظیم پیش نویس طرح ها، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و واحدهای دارای وضعیت بحرانی در استان.
* تجزیه و تحلیل ،پیگیری و به روز رسانی آمار واطلاعات در خصوص نرخ بیکاری و سطح اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی استان.
* ارائه گزارشهای تحلیلی از وضعیت بازار کار ( اشتغال، تولید و بهره وری ) و ارائه پیشنهادات لازم به شوراها و کمیسیون های ذیربط در استان.
* نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات آن.
* هماهنگی جهت تشکیل شورای هماهنگی بانک های استان و بررسی و نظارت برعملکرد آنها دربحث تسهیلات.
* هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سطح استان.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/06/22