دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

پیشینه تاریخی

-

پیشینه تاریخی شهرستان کوهرنگ

کوهرنگ­ از ­­دیرباز­ محل ­سکونت ­و­­ زندگی ­اقوام ­آریایی ­و ­ایلامی ­و آلیمایی ­بوده است. حفاری­ها­ در ­مناطق­ شهرستان ­این ­نتیجه­ را بدست ­داده­ که ­بشر حداقل­ از عصر نوسنگی ­در این ­منطقه­ کوهستانی ­زندگی ­می­کرده ­ است. همچنین­ نتایج ­حاصله ­از گمانی زنی­های تپه ­ها­ این ­است­ که ­حداقل از هزاره ششم قبل ­از­ میلاد، این منطقه مورد سکونت بوده و ساکنین­ آن ­استفاده ­از فلز، سفال­ و ابزار ­سنگی ­را­ می­دانسته ­اند. وجود آثار و بقایای تاریخی ­قبل ­از اسلام­ از جمله­ نقش ­برجسته ­در منطقه ­بازفت ­مربوط ­به ­دوره ­ایلامی­ها ­و کشف­ سکه ­مربوط­ به ­این­ دوره و سپس کشف سکه­ های ­متعدد هخامنشی، اشکانی ­و ساسانی ­گویای­ حضور موثر این­ منطقه ­در دوران­ تاریخی ­است. همچنین ­مردم کوهرنگ در تحولات تاریخ معاصر ایران همچون انقلاب مشروطه در کنار سایر روشنفکران و دلیران ­­بختیاری ­نقش ­اصلی ­در پیروی از فتوای روحانیت برای قیام ­علیه­ استبداد صغیر قاجار و فتح ­اصفهان­ و تهران به فرماندهی سردار اسعد دوم بختیاری ­(فاتح­­ ملی) و ابراهیم­ خان ­ضرغام السلطنه ­و نجفقلی­خان صمصام السلطنه­ داشته­­اند، آن چنان­ که ­در سپاه­ صفوی­­ و نادر­شاه ­­افشار ­­و ­فتح ­قندهار ­­و­ دهلی ­و ­بیرون ­راندن ­­افاغنه ­از ­ایران ­و ­رشادت­ها ­­در جنگ­های ­عصر قاجار با روسیه ­تزاری­ حضوری ­فعال و دلیرانه ­داشته­اند.
البته­ نقش­ مردمان ­این ­خطه از بختیاری ­در پیروی ­از همتبار­ان گرمسیری­ خود، برای ­ملی ­شدن ­صنعت ­نفت­ به ­رهبری ­دکتر محمد­

مصدق ­و مقابله با نفوذ استعمار انگلیس ­در ایران­ و سرزمین­های بختیاری، مبارزه با طاغوت و حمایت از پیروزی ­انقلاب ­اسلامی ­و­

حضور حماسی در هشت سال دفاع مقدس به فرماندهی سردار محسن ­رضایی ­و تقدیم ­شهدای بسیاری ­به ­ایران ­و انقلاب ­اسلامی­ ایران­

شجاعانه و حماسی­ همچون ­شیرهای ­سنگی­ مثال ­زدنی­ است. و در یک کلام ایل بختیاری و مردم شهرستان ­کوهرنگ همیشه حس­ میهن­ ­

دوستی ­و وفاداری ­و عشق ­­راستین ­خود را به ایران ­زمین ­در ­حد اعلا اثبات کرده­اند و به ­اینکه ­فرزند خلف ­ایران زمین و دوستدار اهل ­

بیت ­عصمت ­و طهارت(ع) و انقلاب ­و امام ­خمینی(ره) و رهبری عالی قدر انقلاب می­باشند مباهات ­می­کنند.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/06/22