دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

ظرفيتهاي سرمايه گذاري مغفول مانده شناسايي شود .


جزییات بیشتر

فعاليتهاي گردشگري و تفريحي بر روي منابع آبي رونق خواهد گرفت .


جزییات بیشتر

انتصاب مدير کل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري .


جزییات بیشتر